EX

E-COMMERCE EXPANDER
Privacyverklaring

E-COMMERCE EXPANDER Privacyverklaring

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring E-commerce Expander

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Nieuwsbrief (incl. correctie en recht van verzet)

Wij verstrekken en verspreiden informatie via diverse kanalen waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van Online zakendoen en aanverwante zaken. Veel van deze informatie beschikt over een link waarmee u zich kunt afmelden of uw gegevens kunt aanpassen. U kunt ons ook schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen via www.e-commerceexpander.com
Gegenereerde adresgegevens wordt niet aan derden verstrekt.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer:

Hoewel de inhoud van deze website is gemaakt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, is het mogelijk dat bepaalde informatie, verouderd of niet meer correct is. E-commerce Expander is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze informatie. Overname van informatie, artikelen uit nieuwsbrieven en columns zijn alleen toegestaan onder bronvermelding en met schriftelijke toestemming van E-commerce Expander.

E-commerce Expander werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mei 2018. Dit impliceert dat er in principe geen persoonsgegevens van opdrachtgever – of medewerkers van opdrachtgever – worden opgevraagd en/of verwerkt. In die gevallen dat er wel met persoonsgegevens van opdrachtgever en/of diens medewerkers moet worden gewerkt, worden er vooraf afspraken met opdrachtgever gemaakt omtrent de omvang van de te verwerken persoonsgegevens, de beveiliging van die gegevens en de opslag van die gegevens.

Wij halen meer resultaat uit jouw webshop

WIJ ZIJN E-COMMERCE EXPANDER

Werken met ons betekent dat we dingen niet ingewikkelder maken dan ze zijn. Door bottom-line gewoon dát te doen waar we goed in zijn. Ervoor zorgen dat er geld verdiend kan worden met jouw webshop.

company-274-1

Vaste prijsafspraken

Onafhankelijk

company-274-2

Up to date

100% Support

company-274-3

Afspraak

is afspraak

Wetgeving

Objectief

en betrokken