E-commerce Expander BLOG

Nieuw Europees drempelbedrag voor BTW-afdracht
Webtechniek

Webtechniek

Marketing

Marketing

Marktplaatsen

Klantenservice

Fulfillment

Fulfillment

Logistiek

Logistiek

Wetgeving

Wetgeving

Nieuw Europees drempelbedrag voor
BTW-afdracht

Wetgeving als sluitpost

In deze blog nemen we je kort mee naar één van de bouwstenen; wetgeving. Ook de webwinkels moeten zich houden aan regels en hierbij moet je niet alleen denken aan bijvoorbeeld privacy of algemene voorwaarden, maar ook aan de btw-regels die internationaal gelden.

Per 1 juli 2021 veranderd daar weer het een en ander en zul je, als je verkoopt in het buitenland, je daarop moeten aanpassen.

Online Shop

Je hebt een webshop die levert aan consumenten

Internationaal

Jij verkoopt ook in andere landen in Europa

BTW Afdracht

Hoe zit dat met de drempelbedragen voor BTW afdracht in Europa?

Regels

Per 1 juli 2021 veranderen de regels voor BTW afdracht in Europa

Per 1 juli 2021 veranderd het een en ander als je verkoopt in het buitenland, je zult de boekhouding daarop moeten aanpassen.

Wat verandert er?

Als je verkoopt aan particulieren in het buitenland (EU), reken je uiteraard btw af aan jouw klant, maar je hoeft pas de buitenlandse btw te berekenen vanaf een bepaald drempelbedrag. En dit drempelbedrag wordt nu aangepast van een vastgesteld bedrag per land naar één totaalbedrag voor de hele Europese Uni.  Er was namelijk eerst sprake van een drempelbedrag per land (in veel gevallen €100.000), vanaf 1 juli geldt er een gezamenlijk drempelbedrag. De grens ligt vanaf die datum bij € 10.000.

Als nu je totale omzet van de geleverde goederen naar het buitenland onder dat bedrag blijft, mag je de Nederlandse BTW in rekening brengen. Indien de omzet erboven komt, dan ben je verplicht de BTW van het desbetreffende land in rekening brengen. Wel iets om rekening mee te houden.

Werk je met platforms?

Als verkopende partij bij jij verantwoordelijk voor de btw-afdracht, ook als dat via een platform gebeurt. Maar let op; speelt het platform zelf een actieve rol, door bijv. de betaling of pick, pack en ship handelingen te verrichten, dan dient de btw-afdracht door het platform plaats te vinden.

Deze nieuwe regels gelden ook voor dropshipping, dus houdt er rekening mee.

Zorg er dus voor dat je niet achteropraakt met dergelijk aanpassingen. Je kunt er veel problemen door krijgen, als je de regels niet nauwlettend opvolgt.

Dit is zomaar een random voorbeeld. Bedenk hoe belangrijk het is, dat je eerst bedenkt, wat, waar en hoe je jouw artikelen of diensten wilt aanbieden. Het beste voordat je een keuze maakt voor een shopsysteem.

Je zal niet de eerste zijn, waarbij aanpassingen achteraf niet zomaar eventjes doorgevoerd kunnen worden in het webshopsysteem.

Uiteraard is er altijd wel een mouw aan te passen, maar het kan zomaar een best dure mouw zijn, als er sprake is van een maatwerkoplossing.

drempelbedrag voor BTW afdracht

Drempelbedrag voor BTW in het buitenland:
Wetgeving als sluitpost bij webwinkel kan leiden tot kostenpost

Een webwinkel starten is booming business. In 2020 is het aantal webshops met ruim 24% gestegen t.o.v. 2019. Een en ander is natuurlijk mede veroorzaakt door Corona, maar desalniettemin mooie cijfers.

Zet daartegen af dat het CBS melding maakt van een omzetstijging van net iets meer dan 55% over het 4e kwartaal van 2020 in dezelfde bedrijfstak, is het goed verklaarbaar waarom veel ondernemers een webwinkel starten als een soort van heilige graal zien om geld te verdienen.

 

Het starten van een webshop is nog net niet gratis, dus waarom zou je het niet doen. Kortom; gemakkelijk verdienmodel, toch?

%

Stijging aantal webshops

%

Omzetstijging webshops

%

Geen modaal inkomen

%

Omzet in 4% van de webshops

Maar zoals met veel dingen; als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook..

Het starten van een webwinkel, is niet alleen maar even het kiezen van een webshopsysteem, er komt veel meer bij kijken.

E-commerce Expander is de enige partij in Nederland, die dit inzichtelijk maakt, en ervoor zorgt dat er meer rendement uit een bestaande webwinkel gehaald kan worden. Maar kan er ook voor zorgen dat een nieuwe webwinkel starten een veel beter vertrekpunt kent dan de praktijk heden ten dage laat zien.

Want wist jij bijvoorbeeld dat 4% van de webshops 85% van de omzet draaien in Nederland? De groeicijfers zijn indrukwekkend, maar de cijfers van het aantal webwinkels dat geen geld verdiend is minstens zo indrukwekkend.

Cijfers tonen aan, dat 80% van de online ondernemers nog nooit een modaal inkomen heeft verdiend met de webwinkel. Hetzelfde onderzoek geeft aan dat na 4 jaar slechts 41% van de nieuw gestarte webwinkels nog actief is.

 M.a.w. deze cijfers tonen aan dat het zeker niet zo gemakkelijk is een webshop te runnen, dan men je zou willen doen geloven.

Waarom gaat het mis?

Webwinkels kijken met een trechterblik naar hun businessmodel. Men start met zoeken naar een zo “goedkoop” mogelijk webshop systeem om de producten of diensten aan de man te brengen.

M.a.w. men heeft slechts oog voor alleen de webtechniek. Zaken als marketing, klantenservice, fulfilment, logistiek en last but not least wetgeving, worden volledig of gedeeltelijk buiten beschouwing gelaten.

Dat zijn naar onze mening juist cruciale bouwstenen, die nodig zijn om een goed en stevig fundament onder je webwinkel te leggen, zodat je daarop verder kunt bouwen.

Wij hanteren daarom het principe van de 6 bouwstenen. Deze 6 bouwstenen moeten in balans zijn, afgestemd op je product of dienst die je wilt aanbieden. Zijn deze niet in onderling balans, dan zal er domweg geen geld verdiend worden met de webwinkel. Marge is key, ook hier.

Over E-commerce Expander

E-commerce Expander wordt gerund door een 3-tal ervaren “rotten” uit de e-commerce wereld. Met elk hun eigen achtergrond en ervaring, hebben ze een missie; meer resultaat halen uit een webshop.

Het concept van E-commerce Expander is gebaseerd op een 6-tal bouwstenen die in beginsel op elke webwinkel van toepassing zijn. Als er sprake is van disbalans tussen deze bouwstenen, dal er geen geld verdiend worden met de webwinkel. De clou is, deze 6 bouwstenen exact op jouw artikelen of diensten af te stemmen, zodat er wel geld verdiend kan worden met de webwinkel.

Meer weten? Neem contact op met Roy in het Veld, Willem Titsing of Dirk-Jan Schele

Roy in het Veld E-Commerce Expander

Roy in het Veld

Business en Fulfilment specialist

+31 – 6 54 608 521

Willem Titsing E-commerce expander

Willem Titsing

Online marketing en Webshop specialist

+31 – 6 14 125 696

Dirkjan Schele E-commerce Expander

Dirkjan Schele

Website en hosting specialist

+31 – 06 12 061 035